Podmínky ubytování v Kamýckém Hájemství

Ubytování nabízíme v samostatných 4 pokojích, na klidném místě obce Kamýk nad Vltavou, v kraji zátok řeky Vltavy, skal a hlubokých borových lesů. K dispozici dostanete celý dům uprostřed zahrady, na kraji lesa. Nárok na ubytování vzniká po úplném uhrazení poplatku za ubytování. Místní poplatky jsou součástí ceny a hradí je provozovatel.


  • WIFI a parkování zdarma
  • Kola možno uschovat na bezpečném místě
  • Zvířata nejsou povolena


Uhrazením ceny ubytování nebo kauce nájemce prohlašuje, že provozní řád četl a souhlasí s ním.


Vratná kauce

Rezervace ubytování je platná po připsání podmíněně vratné kauce ve výši 3 000 Kč na účet provozovatele. Kauce slouží k úhradě nákladů a ztrát vzniklých pozdním zrušením rezervace a případné náhrady škody způsobené ubytovaným. Je-li vzniklá škoda vyšší, je ubytovaný povinen rozdíl doplatit, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy k tomu byl vyzván. V případě, že žádná škoda nevznikne, bude kauce vrácena na účet, ze kterého byla poukázána. Lhůta na vrácení je 14 dnů.


Storno rezervace

Storno rezervace ubytování je možné nejpozději 5 kalendářních dnů před nástupem. V případě, že bude storno provedeno včas, provozovatel vrátí celou uhrazenou částku na účet, ze kterého byla odeslána. Lhůta na vrácení je 14 dní. 

Nebude-li storno objednávky provedeno včas (nejpozději 5 dní před nástupem), uhrazená kauce se nevrací.


Check in/Check out

Příjezd je možný nejdříve od 15. hodiny v první den ubytování, odjezd je nejpozději do 12 hodin v poslední den ubytování. Po příjezdu prosím předložte doklady totožnosti všech osob, musíme všechny zapsat do knihy hostů.


Domácí mazlíčci

Vzhledem k našim chovaným zvířatům není možné vzít s sebou na pobyt jakákoliv zvířata.


Alkohol, hluk a neubytované osoby

Kamýcké Hájemství slouží výhradně ke klidným relaxačním, turistickým pobytům a duchovně laděným programům, proto zde nejsou vítáni hosté, kteří tráví své volno pitím alkoholu či skupiny hledající prostor k oslavám typu "loučení se svobodou" a podobným akcím. Netolerujeme také činnosti při kterých je vytvářen neúměrný hluk, který by mohl rušit ostatní hosty a domácí zvířata, Hraní na hudební nástroje je samozřejmě povoleno. Vstup neubytovaných osob na pozemek a do ubytovacích prostor je zakázán.


                Bezpečnost a pořádek

  • Prosím, dodržujte zásady slušného chování, abychom nerušili sousedy.
  • Nemanipulujte s Wifi zařízením.
  • V celé budově je přísný zákaz kouření, výjimkou je venkovní zahradní prostor.
  • Při odchodu si prosím berte cennosti s sebou, při odjezdu odevzdejte klíče správci.
  • Do užitné části zahrady prosím nevstupujte, budete-li si přát, správce vás zde provede.
  • Prosíme, nekrmte naše zvířata
  • Při odchodu prosím zkontrolujte vypnutí elektrických spotřebičů, zavření vody a oken.


Pokud potřebujete cokoliv poradit, vysvětlit nebo dohodnout, kontaktujte správce. Osobně nebo telefonem, rádi vám pomůžeme.